Χάρτης Γεύσεων 2019 Θεσσαλονίκη

Η εταιρία μας T & C Group δήλωσε το παρόν στην φετινή έκθεση “Χάρτης των Γεύσεων” στην Θεσσαλονίκη