Το Airocide και η προστασία του φελλού

Η χρήση του Airocide στους χώρους των οινοποιείων δίνει λύσεις τόσο στο κελάρι όσο στη διατήρηση του οίνου με την προστασία του φελλού.

http://www.keosoe.gr/pdf/ampelooinikika.pdf/no_74.pdf

+20
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
AIROCIDE