Συμμετοχή T&C Group στο 12 Πανελλήνιο Συνέδριο

Η εταιρεία  T&C group σε συνεργασία με τη Cellarius ltd  θα είναι παρούσα στο 12 Πανελλήνιο  Συνέδριο  της Ελληνικής Εταιρείας  Ελέγχου Λοιμώξεων , δίνοντας το νέο στίγμα στη διαδικασία της πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων που τόσο επιβαρύνουν την υγεία και την κοινωνία μας.

OUR ARTICLE LIBRARY