Ψυκτική μονάδα ντομάτας

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.  Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Σύνοψη

Μια κλινική μελέτη σχετικά με τη χρήση του συστήματος απολύμανσης αέρα AiroCide PPT έγινε σε μία ψυκτική μονάδα ντομάτας στον ψυκτικό και στον  αποθηκευτικό  χώρο.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποσότητα μούχλας και βακτηρίων στον αέρα μπορεί να μειωθεί σημαντικά μετά από 48 ώρες λειτουργίας. Στον εναέριο χώρο του ψυγείου, η ποσότητα της μούχλας μειώθηκε κατά 54% μετά τις πρώτες 24 ώρες της εγκατάστασης του Airocide και κατά 62% μετά από 48 ώρες.  Η ποσότητα των βακτηρίων στον αέρα μειώθηκε κατά 75% μετά τις πρώτες 24 ώρες και κατά 100% μετά από 48 ώρες.

Οι συνθήκες

Το ψυγείο τομάτας που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης είχε χωρητικότητα 552m3.  Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν 13 ° C τις ημέρες 1 και 2 και 9 ° C την τρίτη ημέρα.  Η σχετική υγρασία ήταν 60-70% κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής.  Η πληρότητα της αποθήκης κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν 60% την 1η Ημέρα , 40% την 2η  Ημέρα και 90% την 3η Ημέρα . Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ο αφυγραντήρας  λειτουργούσε.  Οι πόρτες του ψυγείου ήταν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της ημέρας με τη χρήση πλαστικών χωρισμάτων.  Δεν υπήρξε διακοπή κατά τη δειγματοληψία.

Πρωτόκολλο Α

Κατά τη δειγματοληψία της μελέτης, οι καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιούνταν στο εργοστάσιο.  Την πρώτη ημέρα δειγματοληψίας (03.12.2003) πάρθηκαν δύο δείγματα από τον εναέριο χώρο του ψυγείου και ένα δείγμα από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο (εκτός ψυγείου).  Αυτά τα δείγματα συλλέχθηκαν προτού τεθεί σε λειτουργία το Airocide PPT.

Ο μέσος όρος των δειγμάτων αέρα από τα δύο ψυγεία ήταν ο σχετικός αριθμός κοινών μολύνσεων από μούχλα και βακτήρια στο ψυγείο.
Τη δεύτερη ημέρα (12.12.2003), τα παραπάνω 3 δείγματα συλλέχθηκαν αφού τα δύο ACS-100 λειτουργούσαν στο ψυγείο για 24 ώρες. Την τρίτη ημέρα (5/12/2003), τα παραπάνω 3 δείγματα συλλέχθηκαν αφού τα δύο ACS-100  λειτουργούσαν στο ψυγείο για 48 ώρες.  Τα δείγματα αέρα έγιναν με δειγματολήπτη αέρος σκελετού (όμοια με τον δειγματολήπτη N6 Anderson) σε πλαστικό πιάτο Petri 15 x 100 mm σύμφωνα με τη διαδικασία και το πρωτόκολλο που καθόρισε ο Σύνδεσμος Ποιότητας Εσωτερικού Αερίου (IAQA) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών Βιομηχανιών Υγιεινής.

Κάθε δείγμα εμβολιάστηκε σε πλάκα άγαρ πατάτας δεξτρόζης και σε μέσο Agar Rose Bengal (βακτηριακό μέσο).  Κάθε πλάκα άγαρ εκτέθηκε σε μια ροή αέρα 28,3 L / m για 3 λεπτά.  Τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν σε μονάδες CFU ανά κυβικό μέτρο. (CFU = μονάδα οποιουδήποτε ζώντος οργανισμού).

Aποτελέσματα

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ποσότητα μυκήτων μούχλας στον αέρα του  ψυγείου που μειώθηκε κατά 54% μετά τις πρώτες 24 ώρες μετά την εγκατάσταση του Airocide και κατά 62% μετά από 48 ώρες.  Η ποσότητα των βακτηρίων στον αέρα μειώθηκε κατά 75% μετά τις πρώτες 24 ώρες και κατά 100% μετά από 48 ώρες.  Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, ειδικά όταν συγκριθεί με τα προσόντα εκτός   ψυγείου, όπου τα σπόρια μούλας αυξήθηκαν κατά 59% και τα βακτήρια αυξήθηκαν κατά 228% σε περίοδο 48 ωρών.

Ψυκτική μονάδα ντομάταςΚατεβάστε τη μελέτη