Συσκευαστήριο ντομάτας

Στο Riverview, FL

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.   Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Σύνοψη

Μια κλινική μελέτη σχετικά με τη χρήση του συστήματος απολύμανσης αέρα AiroCide PPT σε μονάδα ωρύμανσης  / ψύξης και συσκευασίας ντομάτας (Riverview, FL) έγινε για την ανίχνευση της μείωσης της αιωρούμενης μούχλας και των βακτηρίων.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποσότητα μούχλας στον αέρα είναι μείον 90,5% μετά από 72 ώρες λειτουργίας.

Πρωτόκολλο Α

Ο χώρος ωρίμανσης / ψύξης (R2) όπου τοποθετήθηκε το AiroCide PPT ήταν περίπου. 807 κυβικά μέτρα.  Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των 4 ημερών, η δειγματοληψία του αέρα πραγματοποιήθηκε τέσσερις φορές τον Φεβρουάριο του 2005. Το δείγμα αέρα ελέγχου λήφθηκε στις 07.02.2005 από αποθηκευτικό χώρο χωρίς το Airocide. Μετά τη δειγματοληψία, τo Airocide  εγκαταστάθηκε στην αίθουσα, ενεργοποιήθηκε και πάρθηκαν δείγματα αέρα μετά από 24, 48 και  72 ώρες.  Συγκριτικά, τα δείγματα αέρα πάρθηκαν από το συσκευαστήριο και τους κύριους αποθηκευτικούς χώρους. Τα δείγματα αέρος έγιναν με δειγματολήπτη διαιρούμενου αέρα (όμοια με τον δειγματολήπτη N6 Anderson) σε πλαστικό τρυβλίο Petri 15 χ 100 mm. Όλα τα δείγματα εμβολιάστηκαν σε πλάκες άγαρ δεξτρόζης πατάτας σε Aerotech Laboratories στο Phoenix, Arizona και τα αποτελέσματα υπολογίσθηκαν σε μονάδες CFU ανά κυβικό μέτρο.  Κάθε πλάκα άγαρ εκτέθηκε σε μια ροή αέρα 28,3 L / m για 3 λεπτά.

Aποτελέσματα

Ο πίνακας δείχνει μείωση κατά 90% της αιωρούμενης μούχλας στο ψυγείο μετά από 72 ώρες λειτουργίας.  Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις τιμές στην κύρια αποθήκη, όπου ο αριθμός των σπορίων μούχλας είχε αυξηθεί ακόμη και στο ελάχιστο.

Συσκευαστήριο ντομάταςΚατεβάστε τη μελέτη