κορωνοϊός

Οι καθαριστές αέρα κατά των ιών

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις πρόληψης της αερομεταφερόμενης μετάδοσης των ιών, είναι η χρήση των καθαριστών αέρα. Ο FDA έχει αναφέρει την χρήση συσκευών καθαρισμού αέρα ως μέσο για την προστασία μας τόσο στους επαγγελματικούς χώρους, όσο και στους χώρους υγείας καθώς και στην οικιακή μας χρήση. Με βάση τις καθημερινές μας δραστηριότητες είναι σημαντικό να παίρνονται ανάλογα μέτρα σε όλους τους κλειστούς χώρους που δραστηριοποιούμαστε. Το Airocide ως βασική του αρχή του, είναι μέρος την προστασίας για την μείωση του ιικού και σωματιδιακού φορτιού καθώς όσο και από την προστασία μας από τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Παρράληλα μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας πρόσθετες μελέτες εξωτερικών εργαστηρίων ώστε να πιστοποιούμε τις δυνατότητες και τα οφέλη της τεχνολογίας Airocide.

Διαβάστε εδώ τη μελέτη