Μελέτη – Airoclean420 vs Powdery Mildew

Return to Eden – Atlanta, GA
Esmeralda Farms στο Miami.

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.   Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Μελέτη – Airoclean420 vs PM

Σκοπός:  Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε για να καθορίσει εάν η τεχνολογία απολύμανσης αέρα Airoclean420 είναι αποτελεσματική στη μείωση της εμφάνισης και της εξάπλωσης της μούχλας.

Πελάτης:  Εταιρεία κάθετης μονάδας παραγωγής κάνναβης με ενδιαφέρον: στην καλλιέργεια, την παραγωγή, την εξαγωγή, τη συσκευασία και τη διανομή.

Πεδίο εφαρμογής:  Έγινε εφαρμογή σε λειτουργική μονάδα καλλιέργειας σε τέσσερις διαφορετικές ποικιλίες στις οποίες προηγουμένως παρατηρήθηκε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μόλυνση από μούχλα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -AIROCLEAN420 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αντιμετώπιση της Μούχλας στους μίσχους και στα φύλλα

  • Οπτική παρατήρηση του ΡΜ που υπάρχει στα φύλλα και τους μίσχους στα 86 φυτά
  • Αριθμός Παρατηρήσεων στη 226 ομάδα – από 4 ποικιλίες
  • Pineapple Express (27 φυτά)
  • Katsu Bubba Kush (18 φυτά)
  • Kosher Tangie (27 φυτά)
  • Chunky Diesel (14 φυτά)
  • Πραγματικά παρατηρηθέντα δεδομένα – πριν το Airoclean420 > μετά από μία (1) και δύο (2) εβδομάδες χρήσης του Airoclean420
  • Το Airoclean420 μείωσε σημαντικά την μούχλα (PM) στους μίσχους και στα φύλλα μέσα σε μια εβδομάδα χρήσης (p<0.001)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AIROCLEAN420

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AIROCLEAN420

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το AiroClean420 μειώνει σημαντικά την εμφάνιση της μούχλας (PM) και έτσι ενισχύει την προσπάθειά μας για αφοσίωση στην ποιότητα, την καθαρότητα και τη συνέπεια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνεχίστε την λειτουργία με τις τρέχουσες μονάδες και προχωρήστε χρησιμοποιώντας τo AiroClean420 Air Sanitation σε όλες τις άλλες εσωτερικές εγκαταστάσεις καλλιέργειας.


Μελέτη – Airoclean420 vs PM

Πλήρες ερευνητικό πρωτόκολλο διατίθεται κατόπιν αιτήματος στην
KES Science & Technology