Εγκαταστάσεις ψυκτικών αποθηκών – Oλλανδία

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.  Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Σύνοψη

Στην Ολλανδία έγινε, σε θάλαμο ψύξης χοντρικής πώλησης, μια κλινική μελέτη σχετικά με τη χρήση του συστήματος απολύμανσης αέρα AiroCide PPT για να αποδειχθεί ότι η χρήση του AiroCide PPT μπορεί να μειώσει την ποσότητα μούχλας στον αέρα.  Τα δεδομένα από τα δείγματα αέρα από τον θάλαμο ψύξης συγκρίθηκαν με τα δείγματα αέρα από το τμήμα της αποθήκης όπου δεν υπήρχε Airocide.

Με τη λειτουργία τριών συσκευών ACS.50 για 72 ώρες, η ποσότητα μούχλας στον αέρα μειώθηκε κατά μέσο όρο στο 96,8%.

Tο Airocide τότε απενεργοποιήθηκε. Μετά από 48 ώρες, η ποσότητα μούχλας στον αέρα αυξήθηκε κατά 89,5%.  Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν την υψηλή αποδοτικότητα της τεχνολογίας,

Συνθήκες

Ο αποθηκευτικός χώρος στον οποίο έγινε η δοκιμή είναι 648m3 και χρησιμοποιείται για τα περισσότερα ευπαθή εμπορεύματα. Η θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης ήταν συνεχώς 4 ° C.  Για να διατηρηθεί το επίπεδο θερμοκρασίας, η πόρτα του ψυγείου ήταν ερμητικά κλειστή και άνοιγε μόνο όταν υπήρχε κίνηση των εμπορευμάτων.  Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα εσπεριδοειδή (Φρέσκα και παλαιότερα εμπορεύματα).αναμίχθηκαν στον θάλαμο ψύξης, μερικά από τα οποία είχαν μολυνθεί και μερικά ήταν απαλλαγμένα από μόλυνση.

Πρωτόκολλο Α

Οι μετρήσεις της δοκιμής διεξήχθησαν επί 5 διαδοχικές ημέρες. Οι μετρήσεις ελέγχου και οι μετρήσεις μετά την δοκιμή (εκτός λειτουργίας) ελήφθησαν πριν και μετά τη χρήση του Airocide.  Κατά την πρώτη μέρα μέτρησης (30.09.2005), ελήφθησαν δύο δείγματα από το θάλαμο ψύξης και ένα εκτός του θαλάμου ψύξης για σύγκριση.  Το δεύτερο δείγμα πάρθηκε στις 10.10.2005) με τον ίδιο τρόπο (2 μέσα + 1 εκτός), μετά την λειτουργία  3 μονάδων ACS 50  στο χώρο για 72 ώρες.

Τα τρίτα δείγματα πάρθηκαν με τον ίδιο τρόπο μετά την απενεργοποίηση του Airocide για 48 ώρες.  Η δειγματοληψία έγινε με δειγματολήπτη slit air sampler (όμοια με τον Ν6 Anderson sampler) Petri carbon with 9 x 90mm plastic Sabouraud  Cloranfenicol agar για ανίχνευση μυκήτων.  Τα δείγματα αναλύθηκαν σε τοπικό εργαστήριο της επιλογής του πελάτη.  Τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν σε μονάδες CFU ανά κυβικό μέτρο. (CFU = Η μονάδα οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού που μπορεί να αναπαράγει και να αποικίσει).

Aποτελέσματα

Ο πίνακας και το γράφημα που ακολουθεί δείχνουν μείωση της μούχλας στον αέρα του ψυγείου κατά 96,81% μετά από 72 ώρες και αύξηση της μούχλας μετά από 48 ώρες αδράνειας κατά 89,5%.  Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν την υψηλή αποδοτικότητα της τεχνολογίας, δεδομένου ότι η μόλυνση του αέρα στην περιοχή δοκιμής (έλεγχος) ήταν πολύ υψηλή, αλλά ο χρόνος δοκιμής (θεραπείας) ήταν μάλλον βραχύς.

Εγκαταστάσεις ψυκτικών αποθηκώνΚατεβάστε τη μελέτη