Αποθήκη διανομής προϊόντων Del Monte

Αποθήκη Νωπών Αγαθών – Atlanta

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.   Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Σύνοψη

Μια κλινική μελέτη σχετικά με τη χρήση του συστήματος απολύμανσης αέρα AiroCide PPT έγινε σε ένα  ψυγείο χοντρικής πώλησης λουλουδιών με κομμένα λουλούδια στην περιοχή Esmeralda Farms στο Μαϊάμι.  Τα δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συγκέντρωση της μούχλας στον αέρα μπορεί να μειωθεί με συνεχή λειτουργία του AiroCide PPT.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποσότητα των παθογόνων στον αέρα μειώθηκε σημαντικά μετά από 24 ώρες λειτουργίας.  Η μέση μείωση της αερομεταφερόμενης μούχλας ήταν 95,45% μετά από 72 ώρες λειτουργίας, ενώ η βακτηριακή ατμοσφαιρική μόλυνση μειώθηκε συνολικά κατά 73,18% σταδιακά στον ίδιο  χρόνο.

Αέριο αιθυλενίου – Αποτελέσματα

Η συγκέντρωση αερίου αιθυλενίου (αρχική τιμή 350 ppm) στον εναέριο χώρο της ψυκτικής αποθήκης μειώθηκε κατά 99,8% σε 66 ώρες (0,5 ppm).

Αποθήκη διανομής προϊόντων Del MonteΚατεβάστε τη μελέτη