Αποθήκευτικό ψυγείο κομμένων λουλουδιών

Return to Eden – Atlanta, GA
Esmeralda Farms στο Miami.

AiroCide PPTTM Τεχνολογία προστασίας των φθαρτών προϊόντων.  Το AiroCide PPTTM είναι ένα σύστημα απολύμανσης αέρα που αναπτύχθηκε από τη NASA, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες σειρές προϊόντων AiroCide.   Προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των ευπαθών προϊόντων και για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία AiroCide για την εξάλειψη παθογόνων και μη παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα που είναι φυτικά και σπόρια (βακτήρια, μούχλα και μύκητες, ιοί και ακάρεα σκόνης) και ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), και χρησιμοποιείται ευρέως σε κατοικίες, κρατικές και εμπορικές ιδιοκτησίες ή ακόμη και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

(Το AiroCide περιλαμβάνεται στον κατάλογο FDA ως  ιατρική συσκευή επιπέδου II).

Σύνοψη

Μια κλινική μελέτη σχετικά με τη χρήση του συστήματος απολύμανσης αέρα AiroCide PPT έγινε σε ένα  ψυγείο χοντρικής πώλησης λουλουδιών με κομμένα λουλούδια στην περιοχή Esmeralda Farms στο Μαϊάμι.  Τα δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συγκέντρωση της μούχλας στον αέρα μπορεί να μειωθεί με συνεχή λειτουργία του AiroCide PPT.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποσότητα των παθογόνων στον αέρα μειώθηκε σημαντικά μετά από 24 ώρες λειτουργίας.  Η μέση μείωση της αερομεταφερόμενης μούχλας ήταν 95,45% μετά από 72 ώρες λειτουργίας, ενώ η βακτηριακή ατμοσφαιρική μόλυνση μειώθηκε συνολικά κατά 73,18% σταδιακά στον ίδιο  χρόνο.

Πρωτόκολλο Α

Το μέγεθος του θαλάμου ψύξης όπου έγινε το πείραμα ήταν 4205m3.  Η δοκιμή διήρκεσε 4 ημέρες το Νοέμβριο του 2004.  Ένα δείγμα (έλεγχος) από ένα χώρο χωρίς Airocide συγκρίθηκε με τα δείγματα που λαμβάνονται μετά από 24, 48 και 72 ώρες λειτουργίας του AiroCide.  Συγκριτικά, η δειγματοληψία διεξήχθη εκτός του χώρου του ψυγείου και στην περιοχή φόρτωσης.  Η δειγματοληψία εκτελέστηκε με δειγματολήπτη αέρος σχισμής (όμοια με τον δειγματολήπτη N6 Anderson) σε πλαστικό πλαστικό Petri 15 χ 100 mm.  Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν από την Aerotech Laboratoires Phoenix, ΑΖ.  Κάθε πλάκα άγαρ εκτέθηκε σε μια ροή αέρα 28,3 L / m για 3 λεπτά.  Τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν σε μονάδες CFU ανά κυβικό μέτρο. (CFU = Η μονάδα οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού που μπορεί να αναπαράγει και να αποικίσει ή να αναπαράγει).

Aποτελέσματα

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια μείωση 90,83% και 99,35% ή 95,45% της μούχλας στον αέρα του ψυγείου μετά από 72 ώρες. Υπήρξε σημαντική διαφορά μετά από 24 ώρες.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μείωση των βακτηρίων στον αέρα του θαλάμου ψύξης κατά 60% και 79,83% ή κατά μέσο όρο 73,18% μετά από 72 ώρες. Υπήρξε σημαντική διαφορά μετά από 24 ώρες.

Αποθηκευτικό ψυγείο κομμένων λουλουδιώνΚατεβάστε τη μελέτη